Kontakt

Naša adresa:

 

Antares Eurotrade s.r.o.

Krajná cesta 783/10

930 39 Zlaté Klasy - Rastice

 

mobil: +421 907 780 941

web: www.office-style.sk

e-mail: michal.ferko@antares-eurotrade.sk

 

Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 825/T

 

IČO: 34112545

DIČ: 2020369824

IČ DPH: SK2020369824

Banka: ČSOB a.s.

č.účtu: SK23 7500 0000 0040 1582 7762